RPO WD 2014-2020

RPO WD 2014-2020

Wbrew przeciwnościom – aktywni na rynku pracy (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.2) – subsydiowane zatrudnienie oraz doposażenie stanowiska pracy w DĄBROWSKI AUTO SERWIS

BHP – prewencja wypadkowa – ZUS

BHP – prewencja wypadkowa – ZUS

Prewencja wypadkowa (Środki ZUS, 2017) – dofinansowanie na poprawę zarządzania BHP, m.in.: wprowadzenie procedur BHP oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP w DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski.

eSkills Manager

eSkills Manager

PARP HR eSkills Manager (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.1.1) – wdrożenie narzędzia zarządzania kompetencjami ICT wśród pracowników DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski.

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013) – zakup specjalistycznego sprzętu do serwisu klimatyzacji w DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski.