eSkills Manager

eSkills Manager

PARP HR eSkills Manager (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.1.1) – wdrożenie narzędzia zarządzania kompetencjami ICT wśród pracowników DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski.