Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013) – zakup specjalistycznego sprzętu do serwisu klimatyzacji w DĄBROWSKI AUTO SERWIS Roman Dąbrowski.